Salgs- og leveringsbetingelser - forbruker

1. Avtalen

1.1 Partene

Gjennom ditt kjøp inngår du en avtale med Datek Installasjon AS, Ulvenveien 111, 0665 Oslo, heretter benevnt «Selger». Selgeren er ansvarlig for oppfyllelse av avtalen. Alle henvendelser angående produktet du har kjøpt og alle eventuelle krav, skal rettes mot Selger.


1.2 Selgers kontaktinformasjon
Navn på selger: Datek Installasjon AS
Selgers adresse: Ulvenveien 111, 0665 Oslo
Selgers Organisasjonsnr: 916110529
Selgers nettside: https://datek-inst.no
Selgers telefonnr.: 22 88 66 00

1.3. Forholdet til andre avtaler med Selger
Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for ditt kjøp gjennom denne nettsiden. Når du kjøper en vare og/eller tjeneste gjennom nettsiden godtar du samtidig disse salgs- og leveringsbetingelsene. Disse vilkårene utgjør dermed en bindende avtale mellom deg som kjøper og Selger.

Dersom du som kjøper allerede har en avtale med Selger, vil den eksisterende avtalen med Selger også gjelde. Ved motstrid mellom din avtale med Selger og disse salgs- og leveringsbetingelsene, vil avtalen din med Selger gå foran.

1.4. Supplering av denne avtalen etter forbrukerlovgivningen
Dersom du er forbruker suppleres disse salgs- og leveringsbetingelsene av reglene i enten forbrukerkjøpsloven eller håndverkertjenesteloven. Du er en forbruker dersom din handel på denne siden ikke hovedsakelig handles som ledd i næringsvirksomhet.

Disse salgs- og leveringsbetingelsene suppleres av reglene i forbrukerkjøpsloven dersom ditt kjøp i sin helhet må anses som et kjøp av en eller flere varer. Kjøpet anses ikke som et kjøp av en eller flere varer dersom den overveiende verdien av ditt kjøp gjelder kjøp av tjenester, slik som installering av elektrisk utstyr, vedlikehold, ombygging, reparasjoner eller lignende. Dersom den overveiende verdien av ditt kjøp gjelder kjøp av tjenester, gjelder håndverkertjenesteloven.

Les mer om dine rettigheter her:

Forbrukerkjøpsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34
Håndverkertjenesteloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-631

2. Angrerett

Du som er forbruker kan ha rett til å angre kjøpet i henhold til angrerettloven. Det betyr at du uten grunn kan angre kjøpet inntil 14 dager etter at du mottok varene. Du vil motta angrerettskjema sammen med din ordrebekreftelse. Du må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes.

Dersom tjenester fra Selger inngår som en del av kjøpet, og tjenestene (eksempelvis montering av elektrisk utstyr) etter din forespørsel har blitt utført før angrefristen på 14 dager er ute, taper du din rett til å angre kjøpet, jf. angrerettloven § 22. Dersom tjenester som inngår som en del av kjøpet delvis er utført når du bruker angreretten, må du betale en tilsvarende forholdsmessig del av prisen for tjenesten.

Du kan laste ned angrerettskjema her: Link til angrerettskjema
Angrerettloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27

3. Priser

Alle priser som er oppgitt i nettbutikken er inklusive merverdiavgift. Før kjøpet gjennomføres vises den totale kostnaden inklusivt leveringskostnader, installasjonskostnader og kjøring.

4. Ordrebekreftelse

Når vi har mottatt din bestilling, bekreftes denne ved at du mottar en ordrebekreftelse. Vi oppfordrer deg til å kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen din.

5. Betaling

Du må betale kjøpesummen samtidig med at kjøpet gjennomføres og varene og tjenestene bestilles. Betaling gjøres via Nets. Velg ønsket betalingsmåte og følg stegene hos betalingsleverandøren.

Dersom betaling skjer ved faktura, skal faktura betales innen 14 dager etter utsendelse av faktura. Betaling anses ikke å ha skjedd før beløpet er innkommet på Selgers konto.

Ved forsinket betaling må du betale renter etter forsinkelsesrenteloven.

6. Levering

Dersom ikke annet er avtalt, leveres varene og ytes tjenesten (slik som montering) på den adressen du har oppgitt i bestillingen. Du er selv ansvarlig for at Selger kan levere varene eller yte tjenesten på den adressen du har oppgitt, og til det tidspunktet som er avtalt.

Dersom varen(e) ikke kan leveres på avtalt leveringssted ved avtalt leveringstidspunkt på grunn av forhold du er ansvarlig for, vil varen(e) fraktes til transportørens lager.

Du overtar risikoen for varen(e) når de er levert til den adressen du har oppgitt eller er levert til en tredjeperson du har utpekt.

Estimert leveringsdato vil fremgå av din ordrebekreftelse og vil avhenge av valgt leveringsalternativ.

7. Reklamasjoner

Reklamasjoner må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og senest to år etter at du overtok varen(e) eller fikk ytt tjenesten fra Selger. Dersom varen(e) eller resultatet av tjenesten ved vanlig bruk er ment å være vesentlig lengre, eller Selger har utført arbeid på din faste eiendom, er reklamasjonsfristen fem år. Reklamasjonen må likevel skje innen rimelig etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Det foreligger normalt ikke en mangel hvis feilen skyldes unormal slitasje eller uriktig bruk, f.eks. at du har brukt den i strid med bruksanvisningen, eller at den har vært utsatt for ytre påvirkning, f.eks. fuktskade. Er det slike årsaker til feilen, har du normalt ikke krav på at selgeren dekker dine omkostninger til f.eks. reparasjon eller omlevering.

Les mer om dine rettigheter ved mangler her:

Forbrukerkjøpsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34
Håndverkertjenesteloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-63

8. Tvisteløsning

Dersom det oppstår en uenighet mellom deg som forbruker og Selger, kan tvisten behandles i plattformen for nettbasert tvisteløsning, jf. lov om klageorganer for forbrukersaker § 28. Link til plattformen finner du her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NO

9. Forbehold om feil

Selger tar forbehold mot skrivefeil, prisendringer og utsolgte varer. Innholdet på nettsiden kan endres av Selger uten forvarsel. Endring av innholdet på nettsiden vil ikke medføre endringer i allerede inngåtte kjøp.