Reklamasjon

Vi garanterer at varene du har bestilt er feilfrie ved levering. Skulle du likevel motta en defekt eller feil levert vare, så må du kontakte oss så snart som mulig, og innen 14 dager.

Når du skal reklamere på et produkt må reklamasjonsskjema fylles ut.
Du kan skrive ut skjemaet og legge det ved reklamasjonen, som du sender i retur til oss.

Ved en reklamasjon undersøker vi hva som er feil med produktet, men i visse tilfeller må vi sende produktet til leverandøren for nærmere undersøkelser.
Vi setter stor pris på dine tilbakemeldinger som kunde. Har du tilbakemeldinger eller er usikker på noe, er det fint om du kontakter oss.